Case: Metritiski - ENW Management Oy
Menu
fi en

Case: Metritiski

Pelastus- ja henkilöturvallisuuden asiakirjoilla suojellaan henkilöstöä ei viranomaista.

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta yhdessä muun työsuojelulainsäädännön ohella määrää pitämään pelastus- ja henkilöturvallisuuteen liittyvät asiakirjat kuten pelastussuunnitelman sekä räjähdyssuojausasiakirjan jatkuvasti ajan tasalla. Erityisen tärkeää on muistaa päivittää kyseiset dokumentit jos yrityksen toiminnan luonteeseen tai toimitiloihin tulee oleellisia muutoksia.

Talvella 2015 Metritiski Oy, laajensi Valkeakosken toimipistettään rakentamalla tuotantohallin yhteyteen uudet toimisto- ja neuvottelutilat sekä parantamalla tuotantotilojen toimintoja. Vaikka kohteeseen oli luotu pelastussuunnitelma sekä räjähdyssuojausasiakirja, piti dokumentit päivittää ennen rakennustarkastusta. Laajennuksen myötä toimipisteessä työskentelevien henkilöiden määrä kasvoi merkittävästi, kohteen palo-osastointi muuttui sekä tuotannossa sijaitsevat ATEX—tilat uusittiin.

Metritiski Oy lähestyi ENW:tä koska he halusivat varmistua, että dokumentaatiossa tullaan varmasti huomioimaan kaikki uuden toiminnan vaikutukset, eikä heidän henkilöstöllään ollut aikaa perehtyä niihin henkilökohtaisesti. Pelastus- ja henkilöturvallisuuteen kuuluvat koulutukset sekä asiantuntiatyö ovat osa ENW peruspalveluista.

Usein yritykset havahtuvat päivittämään pelastus-ja henkilöturvallisuuteen liittyvät dokumentit vasta kun viranomainen niitä vaatii. On tärkeää muistaa, että yritys laatii esimerkiksi räjähdyssuojausasiakirjan itseään ja sen henkilöstön turvallisuutta varten, viranomainen vain valvoo näiden käytännön toteutumista.

Tarkastelemalla omaa toimintaa ja päivittämällä näitä dokumentteja oma-aloitteisesti pystytään mahdolliset puutteet esimerkiksi paloturvallisuuteen liittyvissä asioissa havaitsemaan etukäteen.  

 

 

« Takaisin edelliselle sivulle

Huom! Vastaa pienin kirjaimin.


© ENW Management Oy