Yhteinen työmaa ja sen turvallisuus - ENW Management Oy
Menu
fi en

Yhteinen työmaa ja sen turvallisuus

Olipa kyseessä sitten rakennus- tai vaikkapa asennustyömaa, niin yhteiseksi työmaaksi tilanteen tekee se, kun työn tilaaja tarvitsee ulkopuolisia palveluntoimittajia tehtävien suorittamista varten. 

Yhteisellä työpaikalla tilaajan, toimittajan ja muiden toimijoiden on kunkin osaltaan ja riittävällä keskinäisellä yhteistoiminnalla ja tiedottamisella huolehdittava siitä, että heidän toimintansa ei vaaranna omien tai muiden työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä.
 
Työturvallisuuslain (738/2002 luku 6) mukaan työn tilaajan tulee johtaa turvallisuusyhteistyötä ja vastata yhteisen työmaan yleisestä turvallisuudesta. Toiminta turvallisuusasioissa tulee olla tavoitteellista, järjestelmällistä ja lainsäädännön mukaista.
 
Rakennustyömaalla tilaaja nimeää turvallisuuskoordinaattorin johtamaan turvallisuusyhteistyötä (Asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 5§). Asennustyömaan osalta tällaista nimeämisvelvoitetta ei ole, joten turvallisuusyhteistyön johtaminen tulee toteuttaa muilla tavoin.

Yhteisen työmaan päivittäiseen turvallisuusjohtamiseen sisältyy mm. työmaan:

  • henkilöstön kouluttamista
  • vaarojen tunnistamista
  • turvallisuushavainnoimista
  • viestintää eri osapuolin välillä
  • opastusta
  • suojavälineiden tarkastamista
  • henkilösuojaimien käytön opastusta
  • työlupien myöntämistä.
 

« Takaisin edelliselle sivulle

Huom! Vastaa pienin kirjaimin.


© ENW Management Oy