Riskit mahdollisuuksiksi uusilla standardiversioilla? - ENW Management Oy
Menu
fi en

Riskit mahdollisuuksiksi uusilla standardiversioilla?

Uudet ISO 9001:2015- ja ISO 14001:2015 -johtamisjärjestelmästandardit julkaistiin syyskuussa 2015. Vanhojen standardien pohjalta sertifioitujen organisaatioiden on siirryttävä käynnissä olevan siirtymäajan puitteissa soveltamaan uusia standardeja ja päivittämään sertifiointinsa. Siirtymäaika päättyy syyskuussa 2018, joten tarvittavien toimenpiteiden suunnittelun ja määrittelyn aika on juuri nyt.

Uusien standardien rakennetta ja terminologiaa on yhtenäistetty, mikä helpottaa eri standardeihin perustuvan johtamisjärjestelmän rakentamista ja ylläpitoa. Tämä koskee myös myöhemmin julkaistavaa työturvallisuuden ISO 45001 -standardia, joka korvaa ilmestyessään rakenteeltaan ISO-standardeista oleellisesti poikenneen OHSAS 18001 -standardin.

Uudet standardit sisältävät myös aivan uusia vaatimuksia, joista merkittävimmät liittyvät johtajuuden korostumiseen sekä organisaation toimintaympäristön ja sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtämiseen. Erityisesti johtajuuden ja johdon sitoutumisen merkitys korostuu uusissa standardeissa – käytännössä johto vastaa järjestelmästä, sen tehokkuudesta ja liiketoiminnan ja prosessien yhteensovittamisesta ja toimii sekä esimerkkinä että aktiivisena mahdollistajana.

Organisaation on myös tunnettava toimintaympäristönsä ja sidosryhmänsä sekä tunnistettava ne tekijät, jotka voivat aiheuttaa organisaation toiminnalle ja menestykselle riskejä ja uhkia tai vastaavasti luoda toiminnalle uusia mahdollisuuksia. Tämä dokumentoitava analyysi muodostaa edelleen pohjan tavoitteiden asettamiselle ja toiminnan ohjaamiselle sekä riskien hallitsemiseksi että mahdollisuuksien hyödyntämiseksi ja sitä on katselmoitava säännöllisesti.

”ENW:n johdolla rakennettu uuden ISO 9001:2015 -standardin mukainen johtamisjärjestelmä on hyvin selkeä. Kaikki tarvittava löytyy vaatimusten mukaisesti ja sellaisessa muodossa, että asiakasorganisaatio ymmärtää helposti menettelyjen sisällön ja tarpeen.” -ulkoinen arvioija 3/2017

Muita merkittäviä muutoksia ovat mm. ympäristöpuolella painopisteen siirtyminen toiminnan ympäristönäkökohtien tunnistamisessa ja hallinnassa koko elinkaaren aikaisiin ympäristönäkökohtiin sekä yleisesti viestinnän korostuminen osana johtamisjärjestelmän tehokkuuden ja tehokkaan käytännön toiminnan varmistamista. Myös prosessien kuvaaminen ja hallinnan tehokkuus korostuvat – lähtökohtaisesti kaikki syntyy prosessien tuloksena. Tämä koskee myös ulkoistettujen tuotteiden ja palvelujen hallintaa, joka on kuvattava.

Uusien standardiversioiden hengen mukaisesti myös edessä oleva järjestelmäpäivitysprojekti ja standardien uudet vaatimukset voivat näyttää aiheuttavan organisaatiollesi riskejä ja uhkia, mutta ennen kaikkea tilanne tarjoaa mahdollisuuden entistä tehokkaampaan toiminnan johtamiseen. Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan juuri sinun organisaatiotasi uusien standardiversioiden uusien vaatimusten tunnistamisessa ja tarvittavien toimenpiteiden määrittelyssä menestyksekkään sertifiointiprojektin pohjaksi. Oli sitten kyse versiopäivityksestä tai kokonaan uuden johtamisjärjestelmän luomisesta - käyttämämme gap-arviointimenettely tarjoaa tähän nopean ja kustannustehokkaan vaihtoehdon. Ota rohkeasti yhteyttä! Käännetään yhdessä riskit mahdollisuuksiksi.

 

ENW tarjoaa rehellisen ja todenmakuisen näkemyksen toimintanne nykytilasta erilaisten selvitysten avulla.

Toimintajärjestelmän gap-analyysit

Jos emme tiedä missä olemme tänään, on vaikea suunnitella mitä meidän kannattaa tehdä huomenna. Jokapäiväisessä työn aherruksessa on helppo tulla sokeaksi omalle tekemiselleen.

 

 

 

« Takaisin edelliselle sivulle

Huom! Vastaa pienin kirjaimin.


© ENW Management Oy