Johtamisjärjestelmien tilannekatsaus 2016 - ENW Management Oy
Menu
fi en

Johtamisjärjestelmien tilannekatsaus 2016

enw johtamisjärjestelmä tilannekatsaus iso9001 9001 OHSAS iso45001 iso 45001

Päivitetyt ISO 9001:2015- ja ISO 14001:2015 -standardit julkaistiin syyskuussa 2015. Sertifioiduilla organisaatioilla on käytettävissä kolmen vuoden siirtymäaika päivittää toimintansa ja toimintajärjestelmänsä vastaamaan uusien standardien vaatimuksia.

Useassa yrityksessä laatujärjestelmä on edelleen laatupäällikön ”lapsi”, jota ylläpidetään sertifikaatin vuoksi, itseisarvona. Samalla yrityksen toimintaa kehitetään toisaalla organisaatiossa ymmärtämättä, että hyvin luotu ja ylläpidetty toimintajärjestelmä olisi mitä toimivin työkalu kaikkeen toiminnan kehittämiseen.

Mikä uusissa standardeissa on muuttunut?

Uudet standardivaatimukset painottavat organisaatioiden todellista johtamista toimintajärjestelmässä kuvattujen menettelyjen sijaan. Ennen riitti kuvaus johtamismenettelyistä, nyt tarvitaan näyttöä kuinka johtaminen näkyy todellisuudessa. Uusissa standardeissa tullaan korostamaan myös strategiassa määriteltyjen päämäärien näkyvyyttä käytännössä.

Uusien standardien rakennetta ja terminologiaa on yhtenäistetty. Ns. Annex SL:n mukainen yhtenäinen rakenne helpottaa uusien ja erilaisten standardien integrointia johtamisjärjestelmään, koska standardit ovat rakenteeltaan identtisiä. OHSAS-standardin korvaava ISO 45001 tulee myös noudattamaan samaa perusrakennetta.

Organisaation tulee jatkossa tunnistaa dokumentoidusti oma toimintaympäristönsä sekä siihen vaikuttavat sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät. Lisäksi sen on tunnistettava toimintaympäristön ja sidosryhmien vaatimukset ja odotukset, jotka voivat vaikuttaa toimintaan. Tämän perusteella voidaan arvioida erilaisia uhkia ja mahdollisuuksia, jotka luovat perustan toiminnan suunnittelulle sekä kokonaisvaltaiselle toiminnan riskienhallinnalle.

Standardin edellyttämiä dokumentointivaatimuksia on vähennetty. Esimerkiksi toimintakäsikirjaa ei tarvitse välttämättä laatia, mutta sen sijaan prosessit ja laadunhallinta tulee kuitenkin olla jatkossakin kuvattuna.

“Etenkin laatustandardin juuret ovat syvällä teollisessa massatuotannossa. Olen kuullut tarinan, jonka mukaan tykinammusten lentoradoissa olisi ollut liikaa hajontaa, jonka perusteella aloitettiin tuotannon standardointi, joka olisi johtanut ensimmäisten laadunhallintajärjestelmien syntyyn”.

Oli tämä tarina totta tai ei, ISO 9001 on koettu aiemmin osittain kömpelöksi tai jopa sopimattomaksi palvelualoille. Uusissa standardiversioissa on parannettu niiden soveltuvuutta palvelualojen näkökulmasta.

Ympäristönäkökulmasta painotetaan tuotteen tai palvelun kokonaisvaltaisen elinkaaritarkastelun merkitystä. Organisaation täytyy hallita toimintaan liittyvien materiaalitoimittajien ja alihankkijoiden ympäristövaikutukset sekä toisaalta tuotteen elinkaaripalvelut ja sen käytöstä poistamiseen liittyvät näkökohdat.

Voidaankin todeta, että jos aiemmat standardipäivitykset ovat olleet pääosin standardien tekstimuotoiluja, niin nyt tehdyt muutokset vaativat sertifioiduilta organisaatioilta merkittäviä toimenpiteitä. Oletko valmis siihen?

Jotta me osaisimme paremmin palvella teitä johtamisen kehittämisessä ja johtamisjärjestelmienne tukemisessa, haluaisimme nyt kuulla, miten teillä on lähestytty uusien standardien vaatimuksia ja mikä on omien johtamisjärjestelmienne tilanne tällä hetkellä.

 

Kyselyyn vastaaminen vie vain muutaman minuutin!

Vastaa kyselyyn tästä:

johtamisjärjestelmät tilannekatsaus 2016 iso9001 iso45001 OHSAS enw

johtamisjärjestelmät tilannekatsaus 2016 iso9001 iso45001 OHSAS enw

 

kari rinkinen johtamisjärjestelmät tilannekatsaus 2016 iso9001 iso45001 OHSAS enw Kari Rinkinen
Quality Manager, Partner
Puh. 010 231 8320
kari.rinkinen@enw.fi

 

 

 

Tutustu myös muihin palveluihimme:

Johtamispalvelut

HSEQ-päällikköpalvelu, Johtamisjärjestelmät, Johtoryhmätyö.
Lue lisää johtamispalveluistamme.

Toimittaja-arvioinnit

Toimittajien itsearvioinnit, Toimittaja-auditoinnit, Toimitusketjun vaatimustenmukaisuus.
Lue lisää toimittaja-arvioinneistamme

 

« Takaisin edelliselle sivulle

Huom! Vastaa pienin kirjaimin.


© ENW Management Oy