Energiatehokkuuslain määräaika lähestyy - ENW Management Oy
Menu
fi en

Energiatehokkuuslain määräaika lähestyy 17.02.2014

Vuoden 2015 alussa voimaan tullut Energiatehokkuuslaki (1429/2014) asettaa suurille yrityksille velvoitteen energiatehokkuutensa edistämisestä ja energiakulutuksensa vähentämisestä. Lain velvoitteet tulee täyttää 5.12.2015 mennessä.

Ketä energiatehokkuuslainsäädäntö koskee? 

Energiatehokkuuslain velvoitteet koskevat suuria yrityksiä toimialasta riippumatta. Suureksi yritykseski* määritellään yritys tai konserni, jonka

Työntekijämäärä on yli 250 tai
Liikevaihto on yli 50 M€ ja tase yli 43M€.


Huomioitavaa on, että energiankäytön määrä ei ratkaise yrityksen kokoa tai esimerkiksi yrityskatselmuksen pakollisuutta.

*Suuren yrityksen määrittelyssä otetaan huomioon Suomessa rekisteröidyn konsernin tai yrityksen sekä sen Suomessa tai ulkomailla omistamien yritysten yhteenlasketut henkilömäärät, liikevaihdot ja taseet. Jos yritys tai konserni määritellään suureksi yritykseksi, niin sen kaikki Suomessa omistamat yritykset kuuluvat lain velvoitteiden piiriin.

Mitä Energiatehokkuuslaki vaatii meiltä?

Energiatehokkuuslaki vaatii suuria yrityksiä tarkastelemaan koko yrityksen energiaprofiilia ja energiansäästömahdollisuuksia kokonaisvaltaisesti. Vaatimusten täyttämiseen yrityksellä on neljä eri vaihtoehtoa:

Yrityksen energiakatselmus + lainsäädännön edellyttämä määrä kohdekatselmuksia
Sertifioitu ISO 50 001
Sertifioitu ISO 14 001 + Sertifioitu Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ+)
Energiatehokkuussopimus + Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ+)

Tämän lisäksi yrityksen tulee nimetä yrityksen energiakatselmusten vastuuhenkilö, jolla on Energiaviraston myöntämä pätevyys toimia tehtävässään. Pätevöitynyt vastuuhenkilö voi olla joko omasta yrityksestä tai palvelun voi ostaa palveluntuottajalta.

Mikä on yrityksen energiakatselmus?

Yrityksen energiakatselmus edellyttää yrityskatselmusta ja kohdekatselmuksia.
Yrityskatselmuksessa tarkastellaan yrityksen Suomessa olevien toimipisteiden ja toimintojen energiankäyttöä yleisellä tasolla. Yrityskatselmuksessa esitetään mm. yrityksen energiankäyttö, sen jakauma eri kulutuskohteisiin ja energialajeihin sekä tiedot toteutetuista ja tulevista kohdekatselmuksista.

Kohdekatselmusten sisältö ja raportointitapa on määritetty lain nojalla annetuissa asetuksissa. Yritys voi lain asettamissa rajoissa itse valita kohteet, joihin katselmus toteutetaan. Ensimmäisellä vuoden 2015 raportointikierroksella voidaan hyödyntää vuoden 2011 jälkeen tehtyjä Motiva-mallisia kohdekatselmuksia

ENW  on energiaviraston hyväksymä asiantuntija

Toimimme apunasi Energiatehokkuuslain ja sen nojalla annettujen säädösten vaatimusten täytäntöönpanoon ja soveltamiseen liittyvissä asioissa:

  • Asiakaskohtaiset vaatimusten arvioinnit ja toimenpiteiden suunnittelu
  • Yrityksen energiakatselmukset ja kohdekatselmukset
  • Yrityksen energiakatselmusten vastuuhenkilö –palvelu
  • Toimintajärjestelmän tasokartoitukset (ISO 14 001 / ETJ+ / ISO 50 001)
  • Toimintajärjestelmän kehitysprojektit tasokartoitusten pohjalta
  • Sisäiset auditoinnit ja sertifiointiin valmistavat esiauditoinnit


Lisätietoja:
Antti Ilvonen
HSEQ Manager
Tel. +358 (0)10 231 8324
antti.ilvonen@enw.fi

Fenia Niemitz
HSEQ Expert
Puh. +358 (0)10 231 8323
fenia.niemitz@enw.fi

 
Uutisarkisto
Huom! Vastaa pienin kirjaimin.


© ENW Management Oy