Ajankohtaista HSE-lainsäädännössä 1 / 2016 - ENW Management Oy
Menu
fi en

Ajankohtaista HSE-lainsäädännössä 1 / 2016

ajankohtaista hse lainsäädännössä lainsäädännön muutokset 2016 enw lawly

TYÖTERVEYS

Työterveyshuollon korvauksien edellytys on työpaikkaselvitys

Työnantajan tulee viimeistään vuonna 2016 teettää työterveyshuollon perusselvitys. Ilman perusselvitystä Kela ei jatkossa korvaa työterveyshuollon kustannuksia.

Työterveyshuollon toiminta perustuu työpaikkaselvitykseen. Työpaikkaselvitys on tehtävä toimintasuunnitelman laatimiseksi työterveyshuoltoa aloitettaessa, työolosuhteiden olennaisesti muuttuessa, työterveyshuoltoon kertyneen tiedon perusteella tai työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisin määräajoin. (708/2013 6§)

Työnantajan tehtävänä on huolehtia siitä, että työterveyshuollon perusselvitys tehdään vuoden 2016 aikana, mikäli sitä ei ole jo tehty.
 


JÄTEHUOLTO

Orgaanista jätettä ei saa sijoittaa enää kaatopaikoille

1.1.2016 alkaen tavanomaisen jätteen kaatopaikalle ei ole enää saanut sijoitaa jätettä, jonka orgaanisen aineksen pitoisuus on yli 10 prosenttia. (VNa kaatopaikoista 331/2013

Rakennus- ja purkujätteen lajittelussa ja muussa mekaanisessa käsittelyssä syntyvälle sekajätteelle raja on kuitenkin 15 prosenttia ja 1.1.2020 alkaen 10 prosenttia.


KEMIKAALIT JA MUUT VAARALLISET AINEET

Komissio kielsi usean tehoaineen käytön biosidivalmisteissa

Euroopan komissio antoi kuluneen viikon aikana useampia täytäntöönpanopäätöksiä, joilla se kumosi mm. sybutryynin, 2-butanoni, peroksidin, PHMN:n (1600:1,8) ja triklosaanin käytön tehoaineena tiettyihin valmisteryhmiin kuuluvissa biosidivalmisteissa. Biosidivalmisteiden saattamisesta markkinoille ja niiden käytöstä säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 528/2012.

Näille aineille haettava REACH-asetuksen mukaista lupaa 21.3.2016 mennessä

REACH-asetuksessa säädetyn lupamenettelyn tavoitteena on varmistua riittävästä riskien hallintasta erityistä huolta aiheuttavien aineiden käsittelyssä sekä edistää näiden aineiden korvaamista turvallisemmilla aineilla tai menetelmillä.

Alla on lista aineista joille on haettava lupa viimeistään 21.3.2016:

Luvanvarainen aine/aineryhmä

Haettava lupaa viimeistään

Käyttö lopetettava ilman lupaa

Kromitrioksidista tuotetut hapot ja niiden oligimeerit:
Kromihappo
Dikromihappo
Kromihapon ja dikromihapon oligomeerit

21.3.2016

21.9.2017

Kromihappo

21.3.2016

21.9.2017

Natriumdikromaatti

21.3.2016

21.9.2017

Kaliumdikromaatti

21.3.2016

21.9.2017

Ammoniumdikromaatti

21.3.2016

21.9.2017

Kaliumkromaatti

21.3.2016

21.9.2017

Natriumkromaatti

21.3.2016

21.9.2017


Lisätietoja: Kemikaalineuvonta


LISTA KUMOUTUNEISTA SÄÄDÖKSISTÄ

Seuraavat kumoutuneet säädökset tullaan poistamaan Lawlysta 1.4.2016 mennessä:

 • 861/1997 VNP kaatopaikoista
 • 744/1989 Kemikaalilaki
 • 807/2001 STMA kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä
 • 636/2013 TEMA Turvallisuus ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista
 • 83/2013 YMA ympäristöministeriön maksullisista suoritteista
 • 1343/1988 Ammattitautilaki
 • 1347/1988 Ammattitautiasetus
 • 976/1994 VNP työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden käytöstä
 • 75/2004 Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta
 • 227/2009 Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä
 • 1099/1998 Laki ajoneuvojen katsastusluvista
 • 779/1998 LMP auton rakenteen muuttamisesta

LAWLY -PALAUTEKYSELYN TULOKSET

lawly lakiseuranta hse lainsäädännön muutokset 2016

Olemme onnistuneesti siirtyneet uuteen LAWLY Lakiseurantaan, samalla kysyimme myös käyttäjien mielipidettä uudesta palvelusta.

Vastanneista 98 prosenttia vastanneista suosittelisi LAWLY Lakiseurantaa kollegalleen. 

Vastanneiden kesken järjestetyn arvonnan ja 100 euron lahjakortin voitti Anne-Maria, onnittelut hänelle! Kiitos kaikille palautekyselyyn vastanneille!

 

Onko sinulla kysyttävää ajankohtaisista lakimuutoksista? 

Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin sähköpostitse info@enw.fi tai puhelimitse 010 231 8322

Yhteistyöterveisin,
Marko Kiema, CEO, Partner
ENW Management Oy
 

 

« Takaisin edelliselle sivulle

Huom! Vastaa pienin kirjaimin.


© ENW Management Oy